Welkom op de site Phishing-Initiative (hierna de 'Site')

Deze website is bedoeld om frauduleuze websites die zich de identiteit van bedrijven of overheden onrechtmatig toe-eigenen te helpen bestrijden. De gebruiker kan hier het adres van een vermoedelijke phishingsite die hij zelf heeft gevonden melden, zodat die website doorgestuurd wordt naar en geanalyseerd wordt door de gekwalificeerde mensen van CERT Orange Cyberdefense.

Het uiteindelijke doel is om waar nodig tegenmaatregelen te treffen tegen een bevestigde frauduleuze website.

1 SITEAANBIEDER

Aanbieder

Orange Cyberdefense
RCS : Nanterre B 512 664 194
Hoofdkantoor: 54, place de l'Ellipse, 92983 Paris La Défense
Hoofdredacteur: Michel Van Den Berghe

Hosting

Orange Cyberdefense
RCS : Nanterre B 512 664 194
Hoofdkantoor: 54, place de l'Ellipse, 92983 Paris La Défense
2 VEILIGHEID

Het gebruik van methoden of werkwijzen, individueel of gezamenlijk, met als doel of oogmerk de normale werking van de website te belemmeren of te proberen die te belemmeren, met name om de prestaties, functies en toegankelijkheid voor andere gebruikers van die website te verminderen, om in de systemen en programma's van de website te komen of te proberen daarin te komen op wat voor manier dan ook (dos-aanval, penetratie, frauduleus onderhoud, enz.), kan ervoor zorgen dat de betrokken gebruiker strafrechtelijk en civielrechtelijk aansprakelijk wordt gesteld, met name overeenkomstig artikel 323-1 en volgende van het Franse wetboek van strafrecht.

3 AANSPRAKELIJKHEID

Orange Cyberdefense et ses dirigeants ou salariés ne sauraient être tenus responsables pour quelque dommage que ce soit provenant d’une connexion au présent Site, sauf en cas de faute lourde dûment prouvée et établie à l’issue d’une décision de justice définitive.

3.1 Hyperlinks naar de sites van derden

Le site peut fournir des liens vers des sites de tiers indépendants du Site Phishing Initiative. Orange Cyberdefense n’édite ni ne contrôle les sources, les contenus de ces sites ou leurs liens avec d’autres sites.

Les liens vers ces sites de tiers ne constituent en aucune manière une approbation, une validation ou une adhésion de Orange Cyberdefense au contenu de ces sites. Orange Cyberdefense ne saurait, dès lors, être tenue pour responsable pour le contenu, les produits, les services, l’usage des données notamment personnelles, la publicité, les cookies, le codage informatique, ou tous autres éléments de ces sites ainsi que pour tous dommages ou pertes, avérés ou allégués, consécutifs ou en relation avec l’utilisation des informations, services ou données disponibles sur ces sites.

3.2 Aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud en de diensten van de Site

Le Site vous permet d’accéder au service Phishing Initiative ; Il est susceptible de vous fournir des informations sur Phishing Initiative.

Ces informations et services ne sont fournis qu’à titre indicatif. Orange Cyberdefense ne garantit aucunement la pertinence, la mise à jour ou l’exhaustivité des informations diffusées et/ou des services accessibles et ne saurait encourir aucune responsabilité du fait de ces informations, suggestions ou contenus ou services, ni du fait des décisions prises sur le fondement ou l’influence de tels contenus ou services. De même, les éléments de réponse apportés par Orange Cyberdefense aux questions qui lui sont posées en ligne par un utilisateur ne sont fournis qu’à titre indicatif et ne constituent pas un conseil. Par conséquent, ils ne seraient pas susceptibles d’engager la responsabilité de Orange Cyberdefense.

3.3 Garanties

Orange Cyberdefense ne garantit pas que le Site, les serveurs qui y donnent accès et/ou les sites tiers accessibles au moyen de liens hypertextes à partir du Site, sont exempts de virus ou d’autres composants susceptibles de causer un dommage aux biens ou aux personnes.

Orange Cyberdefense exclut toute garantie expresse ou implicite quant à l’utilisation ou au résultat de l’utilisation des éléments disponibles par l’intermédiaire du Site. En aucun cas Orange Cyberdefense ne pourra être tenue pour responsable d’une perte de données ou d’une détérioration liée à ces données traitées par l’utilisateur dans le cadre du Site et des services et moyens informatiques proposés sur le Site. Toute information ou conseil fourni par Orange Cyberdefense ne saurait être interprété comme une quelconque garantie susceptible d’engager la responsabilité de Orange Cyberdefense.

4 CONDITION D'UTILISATION

Le service Phishing Initative est délivré par Orange Cyberdefense a titre gratuit dans le cadre d’une stricte utilisation personnelle et non commerciale.

Pour toute utilisation professionnelle et/ou commerciale du service - avec ou sans soumission en masse - merci de nous contacter en utilisant ce formulaire : Contact.

5 WERKINGSPRINCIPES
5.1 Gebruikersverplichtingen

De gebruiker verplicht zich ertoe niet opzettelijk URL's op de site in te dienen die verwijzen naar inhoud die niet relevant is voor het doel van deze site

Elk duidelijk onrechtmatig gebruik van de tool kan leiden tot beperkingen voor of blokkering van door de sitebeheerder geïdentificeerde gebruikers.

Om ervoor te zorgen dat een melding aanvaard wordt, moet de gebruiker de verdachte URL en een geldig e-mailadres verschaffen en de CAPTCHA invullen die te vinden is onder het meldingsveld.

Het toegestane URL-formaat bestaat uit de volgende elementen:

protocole://(sous-domaines.)domaine.extension/arborescence/nom.typedecontenu

Voorbeeld :

http://site malveillant.ext/repertoire/pagedephishing.html

De gebruiker kan ongeacht welk geldig e-mailadres invoeren in het formaat:

iets@domaine.extensie

Voorbeeld :

achternaam.voornaam@domein.ext

Overigens kan er eventueel een vereenvoudigde verwerking (automatische indiening of bevestiging bijvoorbeeld) worden opgezet voor specifieke individuen of organisaties.

5.2 Acties van Phishing-Initiative

De tegenmaatregelen die systematisch worden voorzien wanneer een URL-adres door ons als phishing-URL wordt aangemerkt zijn:

De volgende maatregelen kunnen worden genomen, afhankelijk van het soort phishing of van het slachtoffer daarvan:

L'utilisateur comprend et accepte sans réserve ces conditions générales. Orange Cyberdefense se réserve le droit de modifier ces conditions générales sans préavis.

CONTACT

Pour toute question, merci de nous contacter en utilisant ce formulaire : Contact.